АВ

АВ междум. За наподобяване лай на куче. — Ав... Ав... Ав... — булдогът Блум / почна — аз със нож, с куршум / страж съм верен зад вратата. Хр. Радевски, Избр. пр. II, 85. — Аз съм куче! Ав! Ав! Ав! — захвана да лае козлето с преправен глас. А. Каралийчев, ТР, 103.

Списък на думите по буква