АВА̀Л

АВА̀Л м. Финанс. Задължение, което едно лице, непосочено в полицата, поема още с издаването ѝ наред с акцептанта.

— Фр. aval.

Списък на думите по буква