АВАНГА̀РДА

АВАНГА̀РДА ж. Остар. Книж. Авангард (в 1 знач.). Някои войници от авангардата се затекоха радостни назад, за да кажат на другарите си, че стените на този град са направени от сребро. П. Кисимов, ОА II (превод), 57. Дигна се по едно време тежката процесия към т. пазарджишкия [татарпазарджияшкия] път. Тя беше наредена така. Най-напред стража (авангарда) от десетина души конници. З. Стоянов, ЗБВ II, 61.

Списък на думите по буква