АВАНГВА̀РДИЯ

АВАНГВА̀РДИЯ ж. Остар. Воен. Авангард (в 1 знач.). Не че не беше плакал като дете, когато първи път срещна извън Стара Загора авангвардията на Гурка, нито пък че нужди или грижи го гризяха извътре, .. — напротив, дядо Нистор беше спокоен сега на старините си и честит домашно. Ив. Вазов, Съч. VII, 91.

— От ит. avanguardia.

Списък на думите по буква