АВАНПО̀РТ

АВАНПО̀РТ м. Мор. Предна, защитена от вълнолома част от пристанище, където корабите стоят на котва и където се извършва товаренето и разтоварването им.

— От фр. avant-port през рус. аванпорт.

Списък на думите по буква