АВАНПО̀СТЕН

АВАНПО̀СТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, Воен. Прил. от аванпост. Пристигнаха, заморени, неколцина души от аванпостните стражи. Ив.Вазов, Съч. XXIII, 155. Далеч

от неприятеля старият паша не проводил войска на преглед, не поставил аванпостна стража. Ст. Ботьов, К (превод), 77.

Списък на думите по буква