АВАНСЍРАНЕ

АВАНСЍРАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от авансирам и от авансирам се. С дребнава гордост той [Стефан] ходеше редовно на работа и отказваше насмешливо каквато и да било подкрепа или авансиране във фирмата. Д. Димов, Т, 221-222. Никога там, където работи той [Лилиев], не се е стремил към йерархическо авансиране, към служебни успехи, власт, почит. Е. Каранфилов, Б III, 143.

Списък на думите по буква