АВА̀НСОВО

АВА̀НСОВО, нареч. Предварително, като предплата. Производителите получават авансово 60 на сто от концентрирания фураж при сключването на договорите, а остатъка — до предаването на угоените свине на изкупвателната организация. РД, 1961, бр.320, 3. Доставям авансово стоки.

Списък на думите по буква