АВАНСУ̀ВАНЕ

АВАНСУ̀ВАНЕ ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от авансувам и от авансувам се; авансиране. Туй ласкателство, което Нуриевите предшественици не са правели, привлече вниманието, а с това и "милостта" на Мехмед паша, която се показа в авансуването на Нури бея до бинбашия. Св. Миларов, СЦТ, 37.

Списък на думите по буква