АВА̀НСЦЕНА

АВА̀НСЦЕНА ж. Предна част на театрална сцена — между завесата и зрителите. От общата група на балерините се отдели една, пристъпи с дребни бързи крачки към авансцената, спря се. Ал. Константинов, БГ, 10. На авансцената пред спуснатата завеса .. запотеният и разгорещен Янков сипеше ядовити тиради против правителството и против блока. Ем. Станев, ИК II, 146.

— От фр. avant-scène.

Списък на думите по буква