АВАНТА̀Ж

АВАНТА̀Ж м. 1. Рядко. Книж. Предимство, изгода, благоприятно положение. Най-малкото, което може да се каже за днешното министерство, е туй, че то поне има авантажа пред другите на неотговорността за влошеното финансово положение. Бълг., 1902, бр. 448, 1.

2. Спорт. При игра на футбол, баскетбол, хандбал и под. — благоприятно положение, в което се намира един играч, въпреки извършеното срещу него нарушение, поради което съдията на състезанието не спира играта.

— Фр. avantage.

Списък на думите по буква