АВАНТА̀ЖЕН

АВАНТА̀ЖЕН, ‑жна, ‑жно, мн. ‑жни, прил. Рядко. Книж. Който се отнася до авантаж. Авантажно положение.

Списък на думите по буква