АВА̀НТИТУЛ

АВА̀НТИТУЛ м. Печат. Страница, съдържаща имената на авторския и редакторския колектив, броя на томовете и др. данни, която се намира срещу, пред заглавната страница, обикн. в многотомни издания; контратитул.

— От фр. avant 'пред' + лат. titulus 'надпис'.

Списък на думите по буква