АВАНТЮРЍСТ

АВАНТЮРЍСТ м. 1. Човек, който е склонен към авантюри, който търси рисковани приключения или предприема рисковани начинания. Той приличаше на баща си, тоя Киров. Бащата, оставил сина си сирак на 6 години, е бил странен човек, авантюрист. Зл. Чолакова, БК, 16. Ние, хората от трета класа, които ще слезем там [в Буенос Айрес], сме авантюристи. . Хора, които търсят щастието. .. Б. Шивачев, ПЮА, 57.

2. Лекомислен, безпринципен, непочтен човек, който разчита на случаен успех чрез рисковани дела. Тук, обаче, са попаднали и истински авантюристи, пройдохи, нехранимайковци и полулумпенизирани елементи. Г. Караславов, ПМ, 16-17. Тоя чапкънин, като шеф на една цяла банда авантюристи, право или косвено е причинявал такива безчестия, оскърбления и маскарлъци както на българското, така и на турското население в Шумен. Хр. Ботев, Съч. 1929, 275.

— От фр. aventurier през рус. аванmюрист. — П. Кисимов, Откритието на Америка (превод), 1876.

Списък на думите по буква