АВАНТЮРЍСТКА

АВАНТЮРЍСТКА ж. Жена авантюрист. — Литовски, ти знаеш, че аз пари нямам да дам на тая авантюристка .. Но тая екзалтирана жена е способна на нов скандал и във време на венчавката ми. Ив. Вазов, Съч. XXVII, 108. Хитро змийче, нахална авантюристка! Така здраво беше уплела мъжа ѝ, че ако стане нещо, можеше да се изплъзне като увлечена наивка, а той щеше да иде на бесилката. Х.Русев, ПЗ, 300.

Списък на думите по буква