АВА̀РИ

АВА̀РИ мн., ед. (рядко) ава̀рин м. Истор. Изчезнал народ от тюркски произход, населявал Балканския полуостров от 555 до 805 г. Хуните, а след тях и аварите при обсадата на Анхиало .. пощадили банските сгради. Н. Ненков и др., БС, 9. При император Маврикий 582-602 г. той [гр. Дръстър] бил завзет от аварите, които

Византия използувала за борба срещу славяните. Ст. Михайлов, БС, 78. А цар Крум се биеше за земя и народ с авари и ромеи. Н. Райнов, ВДБ, 41. Аварите, един номадски народ от тюркски произход .. опустошавали свободно римската държава и се намирали в добри отношения с лонгобардския двор. Ил. Велков, Пр., 1952, кн.6, 106.

Списък на думите по буква