АВАРИА̀НТЕН

АВАРИА̀НТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Спец. Неизменен, непроменлив. Авариантна система.

— От гр. α 'не, без' + лат. varians, -ntis 'променлив'.

Списък на думите по буква