АВГЍТ

АВГЍТ м. Минер. Минерал от групата на пироксенита с лъскав чернозелен до черен цвят, който се среща главно в състава на някои видове вулканични скали.

— От гр. Bυγή 'блясък'.

Списък на думите по буква