А̀ВГУСТ

А̀ВГУСТ м. Осмият месец от календарната година. Описаните горе сцени ставаха в началото на августа 1885 година. Ив. Вазов, Съч. XXV, 148. Вълкадин си мислеше и за оная вечер през август, когато, след като отвяха, сред хармана светна като злато голям куп жито. Й. Йовков, ЖС, 125. И ето че през един от най-горещите дни на август в града се случи събитие, което раздвижи всички. П. Незнакомов, МА, 106. Юли и август са наречени по имената на императорите Юлий Цезар и Август.

— От лат. собств. — Ем.Васкидович, Първи понятия за детинско употребление (превод), 1847.

Списък на думите по буква