А̀ВГУСТКИ

А̀ВГУСТКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Рядко. Августовски, августов. Извън върбовата сянка ярко прежуряше августкото слънце и гореше всеки подрастящ стрък, всяка крехка зеленинка. Ц. Церковски, Съч. III, 38.

Списък на думите по буква