А̀ВГУСТОВСКИ

А̀ВГУСТОВСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до месец август или е характерен за месец август; августов. Той с цялото си същество вдишваше ведрия покой на августовската нощ, отпъждайки от себе си всяка мисъл. Ем. Манов, БГ, 61. В миг пред погледа му се изправи Ана, такава, каквато я бе видял в оня горещ августовски ден. М. Грубешлиева, ПИУ, 100. Беше задушно августовско пладне. От полегналото на хълма слънце падаха косо жарки слънчеви лъчи, които заливаха прашната земя. Ив. Мартинов, М, 102. Като изведоха селяните от гората, турците ги задържаха няколко часа на една поляна там, под жежкото августовско слънце. Д. Талев, И, 596. Августовски горещини. // Който става или е станал през месец август. Днес се откриват августовските съвещания на учителите от общообразователните дневни и вечерни училища. ВН, 1955, бр.199, 1. Августовски тържества.

Списък на думите по буква