АВЀРС

АВЀРС м. Книж. Лицева страна на монета, медал и др.

— От лат. adversus 'гърбом' през фр. avers.

Списък на думите по буква