АВИА̀ТОРСТВО

АВИА̀ТОРСТВО, мн. няма, ср. Занятие, специалност на авиатор.

Списък на думите по буква