АВИЗЍРАНЕ

АВИЗЍРАНЕ ср. Банк. Отгл. същ. от авизирам и от авизирам се.

Списък на думите по буква