АВЍЗО

АВЍЗО1, мн. няма, ср. Банк. Уведомително известие (писмо) за извършени на името на адресата банкови или стопански операции, като издаване на полици, превеждане или теглене на суми, изпращане или

пристигане на материални ценности и др.

— От ит. avviso.

АВЍЗО

АВЍЗО2, мн. ‑а, ср. Воен. Лек военен кораб за разузнаване.

— От исп. barca de aviso.

Списък на думите по буква