А̀ВИОМЕДИЦИНА

А̀ВИОМЕДИЦИНА ж. Дял от медицината, който изучава нормалните отклонения и болестните нарушения на организма в условията на полет; авиационна медицина.

Списък на думите по буква