А̀ВИОМЕДИЦИНСКИ

А̀ВИОМЕДИЦИНСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до авиомедицина. Авиомедицински институт.

Списък на думите по буква