А̀ВИОМЕХАНИК

А̀ВИОМЕХАНИК, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Специалист, който поддържа в изправност или поправя авиационни апарати. Не изоставаха и авиотехниците и авиомеханиците. Те денонощно работеха по самолетите, за да осигуряват безаварийни полети. НА, 1959, бр.3426, 2.

Списък на думите по буква