А̀ВИОМОДЕЛИЗЪМ

А̀ВИОМОДЕЛИЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. Практическо изучаване на авиационното дело чрез самостоятелно изработване и изпробване на модели на летателни апарати. Дисциплини като авиомоделизъм и морски моделизъм, радиотелеграфия, радиоконструкторство и други .. са пряко свързани с политехническото обучение. △ Увличам се по спорт и авиомоделизъм.

Списък на думите по буква