А̀ВИОСТРОИТЕЛСТВО

А̀ВИОСТРОИТЕЛСТВО, мн. няма, ср. Клон от промишлеността, в който се построяват самолети; самолетостроене.

Списък на думите по буква