А̀ВИОТРАНСПОРТ

А̀ВИОТРАНСПОРТ м. Само ед. Превозване със самолети на хора, стоки и др. от едно място на друго; въздушен транспорт, аеротранспорт.

Списък на думите по буква