А̀ВИОТРАНСПОРТЕН

А̀ВИОТРАНСПОРТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Който се отнася до авиотранспорт; аеротранспортен. Авиотранспортна компания.

Списък на думите по буква