АВЍСТА

АВЍСТА ж. Банк. 1. Полица, която трябва да се изплати при предявяване.

2. Надпис върху такава полица, с който се удостоверява, че тя трябва да бъде изплатена при предявяване.

— Ит. avista 'при виждане, при представяне'.

Списък на думите по буква