АВЛЍ

АВЛЍ мн., ед. (рядко) авла̀ ж. Диал. Палати. Из думите на Теофана са види, че българете са наричале авли само царските палати. Хр. Ботев, Съч., 1929, 117.

— От гр. Bυλή.

Списък на думите по буква