АВОГА̀ДРОВ

АВОГА̀ДРОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Само в съчет.: Авогадров закон. Физ. Закон, който гласи, че при еднакви температури и еднакви налягания равни обеми от всички идеални газове съдържат еднакъв брой молекули. Авогадрово число. Хим. Числото 6,023.1023, равно на броя на молекулите в една граммолекула от химическо съединение или броя на атомите в един граматом от химически елемент.

— Ит. от собств.

Списък на думите по буква