АВРА̀Л

АВРА̀Л м. Мор. 1. Бърза, спешна работа на кораб, в която взема участие целият личен състав.

2. Извикване на целия личен състав на един кораб върху палубата.

— От хол. overal 'навсякъде' през англ. over all 'горе всички'.

Списък на думите по буква