АВРА̀МОВ

АВРА̀МОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Разг. Обикн. в съчет.: Аврамов дом. 1. Еврейски храм; хавра. 2. Къща, семейство, където постоянно има гости, които преспиват и биват богато гощавани. — Така ли се влиза? ... Тука да не е аврамов дом? — Баташки погледна виновно господаря си. Д. Димов, Т, 219. Аврамов син. Разг. Евреин. В (от) аврамово време. Разг. От незапомнени времена; от много време.

— Друга (остар.) форма: авраа̀мов.

Списък на думите по буква