АВРУ̀М

АВРУ̀М, мн. няма, м. и ж. В гальовно обръщение към живо същество или при олицетворяване. Месечино аврумо / не заожай на к вечер. Нар. пес., СбБрМ, 427.

— От тур. yavrum 'детенце мое'.

Списък на думите по буква