АВСТРА̀ЛЕЦ

АВСТРА̀ЛЕЦ, мн. ‑лци, м. Остар. Австралиец. Капитан Кук казва, че един туземец австралец, като земе една клечка от сухо меко дърво, остра от единия край, и като положи острия край в едно дърво, захваща да я върти бърже с ръцете си, и често в две минути запалва огън. ИЗ 1874-1881, 1882, 85-86.

Списък на думите по буква