АВСТРАЛОЍД

АВСТРАЛОЍД м. Антроп. Представител на австралоидната раса. Имаше хипотеза, че човекът е заселил тоя континент [Австралия] преди десетина хиляди години .. И ето че тази най-неприемлива до днес хипотеза добиваше потвърждение, добиваше обяснение и предположението за някакво сродство между австралоидите и някои древни племена в Индия, Цейлон и Индонезия. П. Бобев, ОН, 109.

Списък на думите по буква