АВСТРЍЙСКИ

АВСТРЍЙСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от Австрия и австриец. Начело на тълпата вървяха конниците; след тях вървеше разбъркано пехотата,.. Тя зави на изток от градската градина и мина край австрийското консулство. Ив. Вазов, Съч. XXV, 201-202. След австрийското нападение те [турците] още по-добре разбрали неговото голямо военно значение и си поставили за цел да направят от Видин непревземаема крепост за неприятелските нападения, които така често се извършвали в тази част на империята. Ст. Михайлов, БС, 135. Австрийско знаме. Австрийски Алпи. Австрийски шилинг.

Списък на думите по буква