АВТЕНТЍЧНОСТ

АВТЕНТЍЧНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Книж. Качество на автентичен; истинност, достоверност, вярност. Как иначе тая картина ще бъде една нова вълнуваща действителност, а не виртуозно и досадно фотографическо копие, чиято стойност се изчерпва с автентичността на факта. Ал. Гетман и др., СБ, 127. Запазва се автентичността на нашите преживявания в зависимост от настъпилата промяна в хода на трудно постигнатото възмездие. Ив. Спасов, БС, 139. Автентичност на документ.

Списък на думите по буква