А̀ВТО

А̀ВТО1-. Първа съставна част на сложни думи със значение: сам, свой, собствен, напр.: автобиография, автопортрет и др.

— От гр. Bυτός ’сам’.

А̀ВТО

А̀ВТО2-. Първа съставна част на сложни думи със значение: автомобилен, напр.: автогараж, автодело, автосклад, авточаст и др.

— От фр. auto ’автомобил’ съкр. от automobile.

А̀ВТО

А̀ВТО3-. Първа съставна част на сложни думи със значение: автоматичен, напр: автоблокировка, автосвръзка и др. —

— От гр. αа̀το, съкр. от αа̀τόματος ’самодвижещ се’.

Списък на думите по буква