АВТОБИОГРА̀ФИЯ

АВТОБИОГРА̀ФИЯ ж. Описание на собствения живот. В своята недовършена автобиография Георги Раковски разказва за подвизите на двамата си чичовци. Б. Пенев, НБВ, 38. Проучих цялата литературна дейност на Антона, замолих го да ме улесни с някои свои биографични данни и той ми изпрати нарочно написаната си на шест големи листа автобиография. Ст. Попвасилев, Сб??СЕП, 49.

Списък на думите по буква