АВТОБИОГРА̀ФСКИ

АВТОБИОГРА̀ФСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Автобиографичен. За жалост Стоянов не намира никога възможност да разгледа оня "много важен" документ (от който имал верен препис), за да ни посвети в неизвестните иначе усилия и кроежи във връзка с предисторията на Книжовното дружество. Онова, което можем да знаем сега за проекта от 1852 г., го дължим на ценните автобиографски бележки на Натанаил. М. Арнаудов, БКД, 18.

Списък на думите по буква