АВТОБЛОКИРО̀ВКА

АВТОБЛОКИРО̀ВКА ж. Техн. Автоматична блокировка.

Списък на думите по буква