АВТОБО̀РСА

АВТОБО̀РСА ж. Тържище, на което отделни собственици продават употребявани автомобили. Поляната пред него [заведението] беше оформена като релефна карта на България.. Сега на тази поляна е автоборсата. ДТ, 1999, бр. 290, 15.

Списък на думите по буква