АВТОБУ̀СЧЕ

АВТОБУ̀СЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от автобус; малък автобус. — Отиваме в Бургас. Театърът има премиера. Да видим, да се поучим. И нахълтаха в малко автобусче, което се тресеше, готово за път. С. Северняк, ОНК, 176.

Списък на думите по буква