АВТОГА̀МИЯ

АВТОГА̀МИЯ ж. 1. Зоол. Самооплождане при едноклетъчните организми.

2. Бот. Самоопрашване.

— От гр. Bа̀τός 'сам'+ γάμος 'брак'.

Списък на думите по буква