АВТОГЕНЀЗИС

АВТОГЕНЀЗИС, мн. няма, м. Биол. Автогенеза.

Списък на думите по буква